โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 
        วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการ และนางสาวมัฑรีรัชต์ ศรีชัยพัชร์ภา รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Goragod.com
^